ISO 3834-2 sertifiointi

Kansainvälinen ISO 3834 -standardiperhe kattaa metallien sulahitsaukseen liittyvät prosessit.

Periaatteessa ISO 3834 mukaisessa sertifioinnissa on kolme eri vaihtoehtoa vaatimusstandardiksi: ISO 3834-2, -3 ja -4. DEKRA tarjoaa ISO 3834 osan 2 sertifiointia. Osa 2 on tiukin, tunnetuin sekä eniten vaadittu ja sertifioitu järjestelmä. Arvioinnin kannalta tärkein ero eri osien välillä on vaatimus dokumentoidusta näytöstä yrityksen toiminnassa.

Jotta vaatimukset voidaan täyttää, on ne ensiksi tunnistettava. Helposti tunnistettavia ovat pakolliset viranomaisvaatimukset: lait, direktiivit ja asetukset. Näiden lisäksi toimintaympäristöjä on lukuisia, jotka asettavat omia vaatimuksia valmistettavalle hitsatulle rakenteelle. Toimintaympäristön, esimerkiksi asiakkaan esittämä, vaatimus ei voi sivuuttaa pakollisia vaatimuksia. Asiakkaan kanssa sovitut lisävaatimukset ovat kuitenkin yhtä velvoittavia kuin mitkä tahansa muut lain tai tuotestandardin esittämät vaatimukset.
Vaatimusten tunnistaminen ja määrittäminen sekä niiden tarkoituksenmukainen valvonta hitsauksen prosessin kaikissa vaiheissa on tärkeää, sillä tuotteen laatu on prosessin lopputulos.

Sovellusala

Sertifikaatti voidaan myös rajata kattamaan vain tietyt yrityksen valmistamat hitsatut rakenteet. Ilman rajausta ISO 3834-2 mukainen sertifiointi kattaa yrityksessä kaiken hitsaavan tuotannon. Mikäli sertifioinnin laajuudesta rajataan pois asennustyöt, on yritykselle myönnetty sertifikaatti voimassa ainoastaan konepajaolosuhteissa. Vastaavasti, mikäli hitsaaminen asennusolosuhteissa kuuluu sertifioinnin piiriin, on asennuskohde arvioitava auditoinnissa.

ISO 3834-2 mukainen sertifiointi ja sen ylläpito

Yrityksen tulee kuvata oman toimintansa mukaiset menettelyt vaatimusten mukaisesti. Kuvaukset voivat olla missä tahansa yrityksen laatimassa muodossa; kirjoitetussa muodossa esim. laatukäsikirjassa, toiminnankuvauksessa, toimintajärjestelmässä tai prosessikuvauksina. Toiminnan kuvaus voi olla myös kokonaan sähköisessä muodossa.
Ensimmäisessä auditoinnissa arvioidaan koko järjestelmä ja sen toimivuus. Kaksi seuraava auditointia tehdään otantana ja kolmantena vuotena ns. uudelleensertifiointi, jossa järjestelmä arvioidaan kokonaisuudessaan.
EN ISO 3834-2 sertifiointiauditoinnin jälkeen tehdään kaksi määräaikaistarkastusta, joiden jälkeen tehdään uudelleensertifiointi. Sertifiointipäätös tehdään pääauditoijan toimittaman auditointiaineiston perusteella, onko sertifikaatin voimassaololle edellytyksiä tai voidaanko sertifikaattia myöntää. Lisäksi määräaikaistarkatsuksessa voidaan hakea muutoksia sertifikaattiin, kuten:
  • peruuttaminen kokonaan tai toistaiseksi
  • sisällön laajentaminen tai rajoittaminen tai
  • siirtäminen yrityksen uudelle omistajalle.
Päätöksen sertifikaatin jatkamisesta, peruuttamisesta, sisällön laajentamisesta tai sisällön rajoittamisesta tekee sertifiointikomitea. Päätös perustuu määräaikaistarkastukseen, pääauditoijan raporttiin ja muuhun mahdolliseen aineistoon.
ISO 3834 standardiperhe koostuu seuraavista osista:
- Osa 1: Tarkoituksenmukaisen laatuvaatimustason valintaperusteet
- Osa 2: Kattavat laatuvaatimukset
- Osa 3: Vakiolaatuvaatimukset
- Osa 4: Peruslaatuvaatimukset
- Osa 5: Asiakirjat, jotka tarvitaan osien 2-4 mukaisten laatuvaatimusten osoittamiseksi
- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 (Quality requirements for fusion welding of metallic materials)
FINAS-akkreditointi:
S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065
DEKRA Finas -tiedot: https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=dekra