Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Automaattisten palonilmaisulaitteistojen ja sammutuslaitteistojen tarkastuspalvelut

DEKRAn pelastustoimen tarkastustoiminta toteaa ja vahvistaa laitteistojen toimintakunnon, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Automaattisten palonilmaisulaitteistojen ja sammutuslaitteistojen tarkastuspalvelut
Rakentamisen aikana asiantuntijamme varmistavat, että kaikki talotekniikan viat ja puutteet havaitaan varhaisessa vaiheessa. Yllä olevassa kuvassa tarkastaja huomasi, että sprinklereissä on edelleen oranssit asennussuojat.

Tarkastustoiminnalla kehitämme ja parannamme kiinteistöjen palo- ja pelastustoimenjärjestelmiä. Asiakkaalle toimitettava tarkastusdokumentaatio sisältää ajantasaista tietoa laitteistojen toimintavarmuudesta, sekä korjaus- ja kehitysehdotuksia. Parhaimmillaan kiinteistö käyttää tarkastusdokumentaatiota oman riskienhallinnan työkaluna ja päätöksenteon tukena.

Tarkastuspalvelun hyödyt:

 • Automaattisten palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen tarkastukset, ovat tärkeä osa paloturvallisuutta. Tarkastustoiminta lähtee asiakkaan tarpeista, mutta on myös lakisääteistä.
 • Laitteistojen säännöllisillä tarkastuksilla sekä huollolla minimoidaan ja hallitaan riskejä.
 • Varmennetaan että laitteistot ovat toimintavarmoja, sekä käyttötarkoitukseensa sopivia.
 • Toimintakunnossa oleva, hyvin ylläpidetty laitteisto on paras turva vahingon sattuessa.

Palvelemme:

 • Arkkitehtejä, suunnittelijoita ja laitevalmistajia
 • Kiinteistöjen omistajia ja haltijoita
 • Paloilmoitinliikkeitä
 • Sammutuslaitteistojen huolto- ja urakointiliikkeitä
 • Teollisuuden kunnossapitoa teknisissä tarkastustehtävissä

Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos: DEKRAn palveluilla on pelastustoimen laitteiden tarkastuksiin vaadittavat viranomaishyväksynnät (FINAS akkretointi).

Kiinteistöihin liittyvät tarkastuspalvelut

Tarkastustuloksien luotettavuus, puolueettomuus sekä sitoutumattomuus ovat DEKRAlaisille tärkeitä arvoja, joista emme tingi. Olemme täyden palvelun talo, samalla oven avauksella suoritamme auktorisoidut palo- ja pelastustoimen laitteistojen tarkastukset. Asiakkaiden tarpeista riippuen toimitamme kaikki kiinteistöihin liittyvät tarkastuspalvelut:

 • Käyttöönottotarkastukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Tarkastustodistukset
 • Suunnitelmien tarkastukset
 • Vesilähdemittaukset
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot

Toimivaltaiset viranomaiset ovat akkreditoineet DEKRAn asiantuntijat suorittamaan tarkastuspalveluita kiinteistöissä jo suunnitteluvaiheessa, ennen rakennuksen käyttöönottoa, sekä kiinteistön elinkaaren aikaisia määräaikaistarkastuksia.

DEKRAn tarkastuspalvelut pelastustoimen laitteille:

 • Käyttöönottotarkastukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Suunnitelmien tarkastukset
 • Sammutteen tuottomittaukset
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

DEKRAn tarkastuspalveluihin voit luottaa!

Pelastustoimen palvelut:

Käyttöönottotarkastus on kolmannen osapuolen tekemä uuden, uusitun, laajennettavan tai muutetun palonilmaisulaitteiston tai automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus. Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen loppukatselmusta, laitteistolla suojatun rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastuksessa todetaan, että laitteisto on suunnitelmien mukainen ja toimintakuntoinen. Tarkastus tehdään riittävässä laajuudessa ja pistokokein, tarvittaessa myös asennustyön aikana eri rakennusvaiheissa. Käymme läpi, että laitteisto vastaa tilojen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta, ja että suunnittelu ja asennukset ovat annettujen vaatimuksien mukaisia.

Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan laitteiston toimintakyky ja soveltuvuus kohteessa tarkastushetkellä. Lisäksi tarkastetaan, että:

 • laitteistolle on laadittu ylläpitotoimenpiteet dokumentoiva kunnossapito-ohjelma, ja että sen mukaiset toimenpiteet on tehty
 • laitteiston käytön ja hoidon kannalta tarpeelliset välineet, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksesta annetaan kiinteistön omistajalle, haltijalle tai muulle sen edustajalle tarkastustodistus. HUOM! Kiinteistössä tulee säilyttää käyttöönottotarkastuksen sekä kahden edellisen määräaikaistarkastuksen tarkastustodistukset. DEKRAn tarkastustodistus on sähköisellä varmennetulla allekirjoituksella varustettu pdf-muotoinen dokumentti, joka voidaan luotettavasti arkistoida myös sähköisessä muodossa.

Yhteystiedot:

Tarkastuspäällikkö  Petri Mononen

Automaattiset sammutuslaitteistot

separator
+358 40 480 6001
separator

DEKRA Industrial Oy

Tuupakankuja 1

1740 Vantaa

Sammutuslaitteistot, suunnitelmien tarkastus

Antti Ruohomäki

Sähkö- ja palonilmaisulaitteistot

separator
+358 50 555 7736
separator

DEKRA Industrial Oy

Nuutisarankatu 17

33900 Tampere

Sammutuslaitteistot  Petri Pitkä

Etelä-Suomi

separator
+35844 737 6985
separator

Paloilmoitin- ja sammutuslait.  Paul Mähönen

Häme ja Pohjanmaa

separator
+358 41 3191 960
separator

Paloilmoitin- ja sammutuslait.  Heikki Kämäräinen

Itä-Suomi

separator
+358 400 674 099
separator

Hyväksynnät

TUKES:

Hyväksyntä pelastustoimen laitteiden tarkastuksiin. Valtuutettu tarkastuslaitos ”Laki pelastustoimen laitteista” 10/2007 mukaisiin palonilmaisu- ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksiin.

FINAS:

FINAS-akkreditointi: I 009 SFS-EN ISO/IEC 17020 (Tyyppi A): https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=dekra

Jaa sivu