Automaattisten palonilmaisulaitteistojen ja sammutuslaitteistojen tarkastuspalvelut

DEKRAn pelastustoimen tarkastustoiminta toteaa ja vahvistaa laitteistojen toimintakunnon, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Tarkastustoiminnalla kehitämme ja parannamme kiinteistöjen palo- ja pelastustoimenjärjestelmiä. Asiakkaalle toimitettava tarkastusdokumentaatio sisältää ajantasaista tietoa laitteistojen toimintavarmuudesta, sekä korjaus- ja kehitysehdotuksia. Parhaimmillaan kiinteistö käyttää tarkastusdokumentaatiota oman riskienhallinnan työkaluna ja päätöksenteon tukena.

Tarkastuspalvelun hyödyt:

 • Automaattisten palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen tarkastukset, ovat tärkeä osa paloturvallisuutta. Tarkastustoiminta lähtee asiakkaan tarpeista, mutta on myös lakisääteistä.
 • Laitteistojen säännöllisillä tarkastuksilla sekä huollolla minimoidaan ja hallitaan riskejä.
 • Varmennetaan että laitteistot ovat toimintavarmoja, sekä käyttötarkoitukseensa sopivia.
 • Toimintakunnossa oleva, hyvin ylläpidetty laitteisto on paras turva vahingon sattuessa.

Palvelemme:

 • Arkkitehtejä, suunnittelijoita ja laitevalmistajia
 • Kiinteistöjen omistajia ja haltijoita
 • Paloilmoitinliikkeitä
 • Sammutuslaitteistojen huolto- ja urakointiliikkeitä
 • Teollisuuden kunnossapitoa teknisissä tarkastustehtävissä
Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos: DEKRAn palveluilla on pelastustoimen laitteiden tarkastuksiin vaadittavat viranomaishyväksynnät (FINAS akkretointi).

Kiinteistöihin liittyvät tarkastuspalvelut

Tarkastustuloksien luotettavuus, puolueettomuus sekä sitoutumattomuus ovat DEKRAlaisille tärkeitä arvoja, joista emme tingi. Olemme täyden palvelun talo, samalla oven avauksella suoritamme auktorisoidut palo- ja pelastustoimen laitteistojen tarkastukset. Asiakkaiden tarpeista riippuen toimitamme kaikki kiinteistöihin liittyvät tarkastuspalvelut:
 • Käyttöönottotarkastukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Tarkastustodistukset
 • Suunnitelmien tarkastukset
 • Vesilähdemittaukset
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot

Toimivaltaiset viranomaiset ovat akkreditoineet DEKRAn asiantuntijat suorittamaan tarkastuspalveluita kiinteistöissä jo suunnitteluvaiheessa, ennen rakennuksen käyttöönottoa, sekä kiinteistön elinkaaren aikaisia määräaikaistarkastuksia.
DEKRAn tarkastuspalvelut pelastustoimen laitteille:
 • Käyttöönottotarkastukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Suunnitelmien tarkastukset
 • Sammutteen tuottomittaukset
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

DEKRAn tarkastuspalveluihin voit luottaa!

Pelastustoimen palvelut:
  Käyttöönottotarkastus on kolmannen osapuolen tekemä uuden, uusitun, laajennettavan tai muutetun palonilmaisulaitteiston tai automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus. Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen loppukatselmusta, laitteistolla suojatun rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa.
  Käyttöönottotarkastuksessa todetaan, että laitteisto on suunnitelmien mukainen ja toimintakuntoinen. Tarkastus tehdään riittävässä laajuudessa ja pistokokein, tarvittaessa myös asennustyön aikana eri rakennusvaiheissa. Käymme läpi, että laitteisto vastaa tilojen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta, ja että suunnittelu ja asennukset ovat annettujen vaatimuksien mukaisia.
  Lue lisää palontorjuntatekniikan tarkastuskäytännöistä (spek.fi)
  Hyväksynnät
  TUKES:
  Hyväksyntä pelastustoimen laitteiden tarkastuksiin. Valtuutettu tarkastuslaitos ”Laki pelastustoimen laitteista” 10/2007 mukaisiin palonilmaisu- ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksiin.
  FINAS:
  FINAS-akkreditointi: I 009 SFS-EN ISO/IEC 17020 (Tyyppi A): https://www​.finas​.fi/toimijat/Sivut/default​.aspx#k=dekra