Teolliset tuotteet
Turvallisuuden huippuosaamista

Globaalin kumppanin palvelut sinulle räätälöitynä

Teolliset tuotteet

Konkreettisia ratkaisuja teollisuustuotteiden turvallisuuden varmentamiseksi

Teollisten tuotteiden ala koostuu laajasta valikoimasta tuotteita, jotka vaihtelevat rautateistä ja ilmailu- ja avaruustiloista teollisuuskoneisiin ja -työkaluihin, puutavaran tuotannosta rakentamiseen, jätehuoltoon ja asuntojen valmistukseen. Teollisuustuotteiden tuotanto kehittyy jatkuvasti vaatien pitkäjänteistä asiantuntijatyötä tuotteiden turvallisuuden takaamiseksi. Me DEKRAlla olemme mukana tukemassa yrityksesi kehitystyötä luotettavien tarkastusten ja sertifiointipalveluiden tuottajana.

Hankkeiden luonteen ja laajuuden vuoksi niihin vaikuttavat usein poliittiset ja yhteiskunnalliset tekijät. Nämä vaihtelevat protektionistisesta kauppapolitiikasta ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen ja tarpeeseen omaksua ja integroida Teollisuus 4.0 -prosessit ja -menetelmät.
Liiketoiminnan tehokkuus ja kasvu perustuvat yhteenliitettyihin toimitusketjuihin pullonkaulojen välttämiseksi. Maailmanlaajuinen kilpailu ja korkeat investointivaatimukset rasittavat voimakkaasti omaisuuden tehokkuutta, ja koko ajan yhä useampia fyysisiä prosesseja on korvattava digitaalisilla ratkaisuilla kustannusten vähentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.
DEKRA voi tehdä kanssasi yhteistyötä konkreettisten tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi lisäämällä resurssien saatavuutta, vähentämällä seisokkeja, lisäämällä joustavuutta ja tukemalla digitaalisten ympäristöjen luomista. Globaali tarjontamme ulottuu klassisesta testauksesta ja auditoinnista, kattaviin konsultointi- ja koulutuspalveluihin.

Ratkaisut ja palvelut

Asiantuntijamme hyödyntävät vakiintuneita strategioita ja sovellettuja menetelmiä, joilla kehitetään räätälöityjä ohjelmia. Näin saadaan aikaiseksi ratkaisuja, joilla yrityksesi pääsee tavoitteeseen. Tuotannosta jälkimarkkinoille DEKRA opastaa sinua jokaisessa vaiheessa, kun arvioimme yrityksesi tarpeita, kehitämme toimintasuunnitelman ja toteutamme ratkaisut.