DEKRA tukee Mesekonin menestystä

15. maalisk. 2023

Kilpailuetua pätevöitetystä valmistusmenetelmästä

Mesekon Oy valmistaa teräksestä hitsaamalla keskiraskaita ja raskaita runko-osia sekä rakenteita asiakkaiden suunnitelmien mukaan. Alihankintaketjussa toimivalle Mesekonille toimiva kumppaniverkosto ja modernit hitsausprosessit mahdollistavat menestymisen kansainvälisillä vientimarkkinoilla. DEKRAn palvelutarjooman laajuus ja monipuolisuus, toimivat prosessit sekä asiantuntevat ammattilaiset tukevat Mesekonin menestystä.

Vaativien teräsrakenteiden valmistamisessa on noudatettava standardeja, jotka takaavat mm. lopputuotteiden korroosio- ja lujuusvaatimukset. Käytännössä valmistavan yrityksen täytyy pätevöittää asiakkaan vaatimat valmistusmenetelmät ja testauttaa lopputuotteen kestävyys ja turvallisuus erilaisin kokein.
”Olemme toteuttaneet DEKRAn kanssa menetelmäkokeita, joissa on pätevöitetty asiakkaan vaatimusten mukaisia hitsausmenetelmiä.” kertoo Tero Nättiaho, Mesekonin myyntijohtaja.
”Toteutetut menetelmäkokeet ovat poikkeuksellisia, sillä ne on tehty ns. hybridimallin mukaan. Asiakkaamme edellyttää useiden standardien saman aikaista huomioimista hitsausprosessissa. EN-standardin lisäksi myös NORSOK- ja ASME-standardi tulee huomioida. Menetelmäkokeiden myötä meillä on nyt asiakkaiden vaatimusten mukaisia menetelmiä pätevöitetty, ja ne ovat meille selkeä kilpailuetu” hän jatkaa.

Laaja palvelutarjooma ja toimivat prosessit

Mesekonin toiminta kansainvälisten asiakkaiden valmistuskumppanina ei olisi mahdollista ilman toimivaa verkostoa. ”Ajattelen niin, että verkoston hallinta on meidän ydinosaamistamme” kertoo Nättiaho.
”DEKRAlla on riittävän laaja palvelutarjooma, joka vastaa meidän tarpeitamme. Saamme DEKRAlta NDT peruspalveluiden lisäksi tarvittaessa vaativimpiin kohteisiin asiantuntijapalvelua ja DEKRAn NDT-tarkastajat on koulutettu ja sertifioitu ISO 9712:n mukaan.” hän täydentää.
DEKRAn DT-laboratorio sijaitsee Turussa, kuten Mesekonin tuotantokin. ”Selkeä etu on se, että laboratorio on lähellä meitä. Usein näillä töillä on nimittäin kiire.” hän lisää. DEKRAn laboratorion monipuolisuus saa myös kehuja Nättiaholta. Siellä onnistuu kaikki testaukset, mitä tarvitaan hitsausmenetelmän laadun todentamiseen. ”Meidän töissämme lujuus- ja erityisvaatimukset, kuten iskusitkeys, pitää olla kunnossa tai muuten sillat sortuvat ja tornit kaatuvat.” Nättiaho naurahtaa.
Hyvässä yhteistyössä myös yhteensopivat toimintatavat ovat tärkeitä. ”Meidän asiakasyhteistyötämme helpottaa se, että dokumentointi ja tiedon siirto järjestelmien välillä hoituu digitaalisesti. Tällä alalla on käytössä esimerkiksi hitsauksen laadunhallintaohjelmisto, johon DEKRAn myöntämät todistukset pätevyydestä siirtyvät sähköisesti.” Nättiaho selvittää.

Asiantunteva kumppani

Mesekonin kansainväliset asiakkaat asettavat valmistusprosessille korkeat laatuvaatimukset. Osaamisen edellytetään olevan ajan tasalla ja toimintaa pitää kehittää jatkuvasti.
”DEKRAlla ihmiset ovat asiantuntijoita. Koulutettuja ja ajanhermolla siitä, mitä tarkastusmaailmassa tapahtuu. Meille on tärkeää, että voimme kysyä konsultaatiota ja mielipidettä valmistusteknisiin tai vaatimustenmukaisuus kysymyksiin.” Nättiaho valottaa. Vientimarkkinoilla menestyminen ja kilpailuedun säilyttäminen edellyttävät aallon harjalla olemista. Tässä osaavat kumppanit ovat avuksi.

DEKRAlla ihmiset ovat asiantuntijoita. Koulutettuja ja ajanhermolla siitä, mitä tarkastusmaailmassa tapahtuu.

Tero Nättiaho, Mesekon Oy
Mesekon Oy
Mesekon Oy on vaativien hitsattujen teräsrakenteiden osaaja. Osaaminen keskittyy hitsaamisen lisäksi loppukokoonpanoon ja koneistukseen. Yrityksen asiakkaat toimivat mm. offshore-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä cleantech-alalla. Verkoston hallinta, ammattitaitoinen henkilöstö sekä modernit hitsausprosessit auttavat palvelemaan vaativia kansainvälisiä asiakkaita.
Mesekon Oy - Hitsattujen teräsrakenteiden osaaja

Lue lisää hitsaukseen liittyvistä palveluistamme