Maailman akkreditointipäivä 2024

09. kesäk. 2024

Akkreditointi: Empowering Tomorrow and Shaping the Future.

Tänä vuonna 9. kesäkuuta 2024 vietettävän Maailman akkreditointipäivän (World Accreditation Day, WAD) teemana on ”Akkreditointi: Empowering Tomorrow and Shaping the Future”. Teemassa korostetaan akkreditoinnin ratkaisevaa roolia nopeasti muuttuvassa maailmassa, erityisesti teknologisen innovoinnin, digitaalisen muutoksen ja kestävän kehityksen osalta. Päivä kutsuu keskustelemaan näistä aiheista ja tutkimaan yhdessä uusia lähestymistapoja.

Luottamuksen rakentaminen muuttuvassa maailmassa

Akkreditoinnit ovat vuosikymmenien ajan olleet yhteiskunnallisen turvallisuuden kulmakivi, joka muodostaa luottamuksen perustan lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Ne helpottavat uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, tukevat kyberturvallisuutta ja tietosuojaa sekä auttavat kuluttajia ja yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä erityisesti kestävän kehityksen osalta.
Maailmantalouteen kohdistuu haasteita, kuten inflaatio, heikot kasvunäkymät, talouden vaihtelut, kaupan häiriöt ja ilmastonmuutos. Samanaikaisesti teknologinen kehitys ja kuluttajien muuttuva käyttäytyminen muuttavat markkinoita. Tämänvuotisen Maailman akkreditointipäivän tavoitteena on osoittaa, miten akkreditointi voi edistää myönteisesti näiden haasteiden voittamista.

Akkreditoinnit: Avain globaaleihin haasteisiin vastaamiseen

Alla on lueteltu joitakin aloja, joilla akkreditoinnit erityisesti auttavat vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin ja edistämään kestävää kehitystä.
Innovaatio ja teknologinen kehitys: Standardeilla ja akkreditoiduilla vaatimustenmukaisuuden arvioinneilla on ratkaiseva merkitys teknologisen kehityksen tukemisessa. Ne estävät päällekkäisiä kehitystoimia ja edistävät kauppaa rakentamalla kuluttajien luottamusta. Uudet teknologiat, kuten tekoäly, esineiden internet ja lohkoketjut, tuovat mukanaan uusia haasteita, kuten verkkohyökkäyksiä ja tietosuojaongelmia. Akkreditoinnit voivat auttaa voittamaan nämä vaikeudet ja varmistamaan, että uutta teknologiaa käytetään vastuullisesti.
Kyberturvallisuus ja tietosuoja: Verkottuneessa maailmassa tietosuoja ja kyberturvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Akkreditoidut sertifiointijärjestelmät suojaavat yrityksiä tietomurroilta, mainehaitoilta ja toimintahäiriöiltä. Esimerkiksi Espanjassa yritysten, jotka haluavat tarjota julkisia palveluja, on oltava sertifioitu kansallisen turvallisuuskehyksen (ENS) mukaisesti tietoturvan varmistamiseksi. Tämä toimenpide osoittaa, miten akkreditoinnilla voidaan taata luotettava turvallisuustaso ja rakentaa luottamusta digitaalisiin palveluihin.
Ympäristö, yhteiskunta ja hallinto (ESG): Ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymysten (ESG) merkitys on kasvanut dramaattisesti viime vuosina. Tämän vuoksi yhtiöihin kohdistuu kasvavia paineita parantaa ESG-toimintaansa. Akkreditoinnit auttavat osoittamaan kestävät käytännöt ja rakentamaan luottamusta kuluttajien ja sääntelyviranomaisten keskuudessa.
Kiertotalous: Siirtyminen kiertotalouteen, joka pidentää tuotteiden elinkaarta ja minimoi jätteen määrän, on ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa. Akkreditoidulla testauksella ja validoinnilla on tärkeä rooli varmistettaessa, että tuotteet täyttävät turvallisuus-, tehokkuus- ja uudelleenkäytettävyysvaatimukset. Ne tukevat myös maailmanlaajuista strategiaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi edistämällä energiatehokkuusohjelmia ja uusiutuvia energialähteitä.
Lisätietoja Maailman akkreditointipäivästä 2024
Maailman akkreditointipäivä 2024 korostaa, miten akkreditoinnit muovaavat tulevaisuutta ja tukevat innovaatioita. Kansainväliset järjestöt International Accreditation Forum, IAF ja International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC tarjoavat kattavaa tietoa akkreditoinnin roolista maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa ja esittelevät myönteisiä esimerkkejä eri aloilta. Akkreditoinnit eivät ole vain laadun ja turvallisuuden tae, vaan myös innovoinnin ja kestävän kehityksen katalysaattori muuttuvassa maailmassa.

Miksi DEKRA?

Tuemme yrityksiä maailmanlaajuisesti tuotteiden, prosessien ja palveluiden testaamisessa ja sertifioinnissa, jotta ne olisivat säännösten ja standardien mukaisia. Aikana, jolloin toimitusketjut ja sääntelyvaatimukset muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, tarjoamme tarvittavan asiantuntemuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kansainvälisen asiantuntijaverkoston ja uusimpien menetelmien ansiosta olemme ihanteellinen kumppani akkreditointitarpeisiinne.
Tarjoamme sinulle:
  • Akkreditoidun elimen maailmanlaajuisen kokemuksen toimitusketjujen, tietoturvan hallinnan ja kestävän kehityksen aloilta,
  • Monialaisten asiantuntijoiden kansainvälisen verkoston,
  • Kattavan yhden luukun palvelun ja huippuluokan menetelmät.
Haluaisitko työskennellä kanssamme? Ota meihin yhteyttä. Autamme sinua mielellämme!