Tarkastukset - Arvioinnit - Testaukset - Sertifiointi

Asiantuntija teknisissä vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa

Varmistamme luotettavasti ja puolueettomasti että perusturvallisuus sekä hyväksynnät ovat kunnossa.

Teemme painelaitteiden, sähkölaitteistojen, paloilmaisulaitteistojen ja sammutuslaitteiden tarkastuksia ja arviointeja sekä ainetta rikkomatonta (NDT) ja materiaalien rikkovaa testausta (DT). Teräsrakenteiden CE-merkinnän edellyttämiä kantavien teräsrakenteiden suoritustason arviointeja.

Teemme työtä turvallisen toiminta- ja elinympäristön eteen. Huolehdimme, että kaikki toimii oikein, sovittujen normien mukaan.