NDT - Non destructive testing

Ainetta rikkomaton testaus

Viimeisintä NDT tietämystä

DEKRA Industrial Oy on Suomen johtava rikkomattoman aineenkoetuksen osaaja.

Rakenteiden ja tuotteiden elinkaaren mittainen laadunvalvonta pitää pyörät pyörimässä. Metallirakenteiden laatua voidaan tarkkailla ainetta rikkomatta (NDT) sekä ainetta rikkomalla (DT). Ainetta rikkomattomalla testauksella etsitään tarkastettavasta kohteesta pinnalla olevia tai sisäisiä virheitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai rikkoontumisia. Kestävyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat valmistusprosessi sekä käytöstä johtuva metallien kuluminen ja väsyminen.

Metallirakenteiden säännöllinen tarkastustoiminta on perusta keskeytymättömälle tuotannolle sekä taloudelliselle jatkuvuudelle. NDT-menetelmillä varmistetaan tuotteen laatu elinkaaren eri vaiheissa, valmistuksesta aina sen loppuun asti.

Lataa esite

Tarkastukset

NDT on standardoitua toimintaa, jolla määritellään materiaalin eheys, tuetaan tuotekehitystä sekä seurataan valmistuksen ja asennuksen laatua.

Tutkimusmenetelmiä ovat pinta- ja volymetriset tarkastusmenetelmät. Pintatarkastusta ovat esimerkiksi magneettijauhe-, tunkeumaneste- ja pyörrevirtatarkastus. Volymetristä tarkastusta ovat ultraäänitarkastus sekä radiografia.

Viimeisintä tietämystä, DEKRAn palvelut

Hoidamme tarkastukset, testaukset ja arvioinnit keskeisimmillä teollisuuden osa-alueilla: teräsrakenteet, painelaitteet, sähkölaitteistot, palonilmaisulaitteistot ja sammutuslaitteistot sekä ainetta rikkomaton (NDT) tarkastus että ainetta rikkova testaus (DT).

NDT-tarkastustoiminnallamme ovat seuraavat luvat:

DEKRA Industrial Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I009 SFS-EN ISO/IEC 17020 (Tyyppi A).

DEKRA Finas -tiedot

Rikkomattoman aineenkoetuksen palvelut

Asiantuntijapalvelut

Ota yhteyttä

Jarmo Aitta
+358 44 737 6825
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Jarmo Aitta
+358 44 737 6825
Valintie 1, 23600 Kalanti

Marko Ristiluoma
+358 40 480 8899
Nuutisarankatu 17, 33900 Tampere

Kari Paananen
+358 44 737 6116
Leväsentie 23, 70780 Kuopio

Tuomas Kuusisto
+358 40 843 2333
Lumijoentie 8, 90400 Oulu

Juha Hirvonen
+358 400 486 684
Prosessikatu 2, 21110 Naantali

Asiantuntijat