Konttitarkastukset

paikan päällä Suomessa

Kontit ovat rahtiliikenteen selkäranka. Kunnossa oleva, turvallinen kontti on perusta toimivalle logistiikkaketjulle. Huonokuntoinen kontti voi vahingoittaa lastia, olla vaaraksi ihmisille sekä ympäristölle.

Konttien lujuutta, rakenteita ja kuntoa valvotaan kansainvälisen yleissopimuksen (CSC 1972) mukaisesti. Suomessa kontin tulee täyttää konttilain (762/1998) ja konttiasetuksen (1145/1998) mukaiset turvallisuusmääräykset ja kontin omistaja on velvollinen huolehtimaan konteista lain vaatimalla tavalla.

Lataa esite
 

Ensimmäinen konttitarkastaja Suomessa

DEKRA on ensimmäinenTukesin hyväksymä tarkastuslaitos Suomessa, jolla on lupa tarkastaa kansainvälisessä liikenteessä käytettäviä kontteja konttilain mukaisesti. Kontissa on hyväksymisen merkkinä turvallisuuskilpi (CSC plate), johon sisältyy myös tiedot kontin myöhemmistä tarkastuksista.

Tarkastukset

DEKRAn palveluun kuuluvat, elokuussa 2015 Tukesin myöntämän luvan mukaisesti, standardikonttien ja säiliökonttien rakenteellinen tarkastus sekä niissä kuljetettavien painelaitteiden ja vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden määräaikaistarkastus. Teemme lisäksi konttien tyyppihyväksyntöjä sekä hyväksymme konttien omistajien omia tarkastusohjelmia.

Määräaikaistarkastus

Ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä 5 vuoden sisällä valmistamisesta, tämän jälkeen kontit on määräaikaistarkastettava vähintään 30 kuukauden välein. Määräaikaistarkastuksessa kontin rakenne käydään läpi silmämääräisesti sisä- ja ulkopuolelta. Sen on oltava vesi- ja valotiivis, ISO -mittojen mukainen sekä merkintöjen ja kilpien oltava vaatimusten mukaiset. Lommot, pullistumat, ruoste tms. muodonmuutokset on oltava hyväksymisrajojen sisällä. Kaikki säröt, repeämät, reiät, puuttuvat osat, ym. ovat yleensä hylättäviä vikoja. Kontin on myös oltava puhdas orgaanisista ja myrkyllisistä aineista. Käytämme määräaikaistarkastuksissa IICL-5 ja ITCO ACC- ohjeita, joita noudattamalla lain vaatimat turvallisuusmääräykset täyttyvät.

Tarkastusohjelmien hyväksynnät

Voimme hyväksyttää omistajien omia jatkuvia tarkastusohjelmia (ACEP), jotka täyttävät konttilain konttiasetuksen turvallisuusmääräykset. Jatkuvalla tarkastusohjelmalla voidaan korvata tarkastuslaitoksen tekemiä määräaikaistarkastuksia. Jatkuvan tarkastusohjelman on taattava vähintään sama turvallisuustaso kuin määräaikaistarkastuksiin perustuvalla ohjelmalla saavutetaan. Suoritamme hyväksyttyjen ohjelmien määräaikaistarkastuksia ohjelmien noudattamisen varmistamiseksi.

 

Tyyppihyväksynnät

Voimme antaa Suomessa valmistetulle uudelle tai modifioidulle kontille CSC:n mukaisen tyyppihyväksynnän kansainväliseen liikenteeseen. Kontin suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa varmistamme turvallisuusmääräysten täyttymisen ISO 1496 standardin mukaisesti. Tyyppihyväksyntä prosessi alkaa hakemuksen, suunnitelmien, piirustusten, laskelmien ja muiden vaatimustenmukaisuuden kannalta olennaisten asiakirjojen tarkastuksella. Hyväksyttyjen suunnitelmien jälkeen annamme luvan prototyypin valmistamiselle, jolle tarkastajamme valvonnassa suoritetaan konttityypille vaadittavat testaukset. Hyväksyttyjen testien jälkeen annamme kontille lopullisen tyyppihyväksynnän, josta osoituksena valmistaja on oikeutettu kiinnittämään kontteihin CSC:n mukaisen turvallisuuskilven.

IICL = Institution of International Container Lessors
ITCO = International Tank Container Organization

 

Ota yhteyttä

Roni Kotiluoto
+358 40 778 2615
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Asiantuntijat