Painelaitteet

Olemme FINASin akkreditoima tarkastuslaitos. (FINAS = Suomen kansallinen akkreditointielin, Finnish Accreditation Service).

Toimimme Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena kansallisen lainsäädännön alaisten painelaitteiden tarkastajana. (Tukes = Turvallisuus- ja kemikaalivirasto).

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut meidät Euroopan parlamentille ja neuvostolle (EU) painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiseksi Ilmoitetuksi Laitokseksi (Notified Body) 0875. 

Tavoitteellista yhteistyötä

DEKRA Industrial Oy tekee lakisääteisiä painelaitteiden tarkastuksia.

Tarkastustoiminta ei ole pelkästään lakien noudattamista. Tarkastustyömme perusta on tavoitteellinen yhteistyö, joka tähtää asiakkaamme liiketoiminnan laadukkaaseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

DEKRA Industrial Oy tekee painelaitteiden, säiliöiden, putkistojen ja mekaanisten laitteiden tarkastuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Toimimme prosessi-, energia-, ydinvoima- ja kemianteollisuuden sekä rakentamisen laitteisiin ja järjestelmiin liittyvissä vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa, teknisissä tarkastuksissa, kunnon ja kunnonvalvontajärjestelmien arvioinneissa.

Euroopassa markkinoille saatettavat painelaitteet on CE-merkittävä. Painelaitedirektiivin noudattamisella varmistetaan, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuus on arvioitu eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti.
 

Toimintaamme sisältyy muun muussa:

Ladattavissa:

Lataa esite

Ladattavat lomakkeet:

Prosessikuvaukset:

Seuraavat dokumentit ovat pyynnöstä saatavilla:

Yhteystietosivulta löydät alueellisten asiantuntijoidemme yhteystiedot, jotka voivat auttaa tarkastuksiin liittyvissä asioissa. 

Ota yhteyttä

Roni Kotiluoto
+358 40 778 2615
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Jyrki Penttilä
+358 500 730 378
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Asiantuntijat