Painelaitteet - pätevyydet ja hyväksynnät

Ilmoitettu laitos

Suoritamme painelaitedirektiivin, PED 2014/68/EU, mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointeja. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut meidät Euroopan parlamentille ja neuvostolle (EU) painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiseksi Ilmoitetuksi Laitokseksi (Notified Body) 0875. 
Akkreditointimme piiriin kuuluu kaikki painelaitedirektiivin mukaiset arviointimoduulit. 

Ota yhteyttä meihin ja voimme yhdessä katsoa tarvitsemanne arvioinnin kokonaisuus. 
Voit myös suoraan lähettää alla olevasta linkistä hakemuksen meille. 

Yhteyshenkilöt: 

Roni Kotiluoto +358 40 778 2615
Jyrki Penttilä +358 500 730 378

Hyväksytty laitos

Tukes on hyväksynyt meidät suorittamaan painelaitelainsäädännön mukaisia tarkastuksia. 

Suoritamme kaikki painelaitteisiin liittyvät kansallisten säädösten mukaiset tarkastukset. Näihin kuuluvat mm. säiliöiden, putkistojen, kattiloiden, lämmönvaihtimien rekisteröinnit sekä määräaikaistarkastukset. Korjaus- ja muutostöiden vaatimat tarkastukset kuuluvat painelaitelain alaisiin tarkastuksiin. 

Tarkastuksiimme kuuluu myös vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden (VAK) tarkastukset, kuten myös maakaasun ja nestekaasun käyttöön liittyvät tarkastukset.  

Kansallisen lainsäädännön alle kuuluvat myös kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen myöntäminen. 

Trafin hyväksymänä voimme suorittaa myös alusten painelaitteiden lakisääteiset tarkastukset. 

Voit kysyä lisää alueellisilta yhteyshenkilöiltä tai lähettää hakemuksen sähköpostitse alla olevasta linkistä. 

Yhteyshenkilöt: 

Jyrki Penttilä +358 500 730 378
Roni Kotiluoto +358 40 778 2615

Vaarallisten aineiden kuljetus VAK, ADR, RID, IMDG

Suoritamme VAK säiliöiden määräaikaistarkastukset maanlaajuisesti ammattitaidolla. 

Myös TPED:n mukaiset tyyppihyväksynnät ja uudelleen arvioinnit kuuluvat toimintamme piiriin. 

Yhteyshenkilöt: 

Antti Hirvonen +358 50 320 1757
Juha Nurro +358 44 786 6493

Hitsaus, pysyvät liitokset

Akkreditointeihimme kuuluu henkilösertifikaattien myöntäminen myös pysyvien liitosten tekijöille. Näihin kuuluu mm. hitsaajien, hitsausoperaatoreiden, kovajuottajien, mankelointioperaattorien pätevöinnit. 
Myös edellä mainittujen menetelmien hyväksyminen kuuluu osana toimintaamme. 

Soita ja kysy lisää henkilöpätevöinneistä. 

Yhteyshenkilöt: 

Miikka Lang +358 40 132 5253
Jyrki Penttilä +358 500 730 378

>CSC- konttitarkastukset

Voimme antaa Suomessa valmistetulle uudelle tai modifioidulle kontille CSC:n mukaisen tyyppihyväksynnän kansainväliseen liikenteeseen. Kontin suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa varmistamme turvallisuusmääräysten täyttymisen ISO 1496 standardin mukaisesti. Tyyppihyväksyntä prosessi alkaa hakemuksen, suunnitelmien, piirustusten, laskelmien ja muiden vaatimustenmukaisuuden kannalta olennaisten asiakirjojen tarkastuksella. Hyväksyttyjen suunnitelmien jälkeen annamme luvan prototyypin valmistamiselle, jolle tarkastajamme valvonnassa suoritetaan konttityypille vaadittavat testaukset. Hyväksyttyjen testien jälkeen annamme kontille lopullisen tyyppihyväksynnän, josta osoituksena valmistaja on oikeutettu kiinnittämään kontteihin CSC:n mukaisen turvallisuuskilven. 

IICL = Institution of International Container Lessors
ITCO = International Tank Container Organization

Yhteyshenkilöt: 

Roni Kotiluoto +358 40 778 2615