EN 1090-1

kantavien metallirakenteiden suoritustason arviointi

DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.

Sertifikaatin myötä yritys voi laatia suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää standardin soveltamisalan mukaisiin tuotteisiin CE-merkinnän.

Lataa esite

Rakennustuoteasetus (CPR) ja CE-merkintä

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin soveltamisalaan.

Standardi EN 1090-1 on harmonisoitu (standardi on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä) ja ko. standardin soveltamisalojen tuotteille vaaditaan suoritustasoilmoitus (Dop) ja CE- merkintä, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai muualla EU- maissa.

EN 1090-1 standardin mukaisen CE-merkinnän kiinnittämisen edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tekemä tehtaan ja sisäisen laadunvalvontajärjestelmän hyväksyntä ja valvonta (sertifiointi).

Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta edellyttää:

Yrityksellä on kyseessä olevan standardin mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control).

Ennen tuotteen saattamista markkinoille yrityksen tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen Ce- merkintä. ” CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.” (CPR 9. artikla)

Tarjoamme valmistajille ilmoitetun laitoksen palveluja:

Seuraavat dokumentit ovat saatavilla pyynnöstä:

Luvat

FINAS-akkreditointi

S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065

DEKRA Finas -tiedot

Ilmoitettu laitos

Notified Body, NoBo
Nro: 0875 (ex. 2656)