EN 13084-7

Vapaasti seisovien savupiippujen suoritustason arviointi

DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta. EN 13084-7 on harmonisoitu standardi ja viittaa hitsaamisen osalta standardiin EN 1090-2, kuten myös standardi EN 1090-1.

Sertifikaatin myötä yritys voi laatia suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän.

Ajankohtaista:

• EN 13084-7 standardi on parhaillaan uudistamisvaiheessa. Asiantuntijamme toimivat aktiivisesti ko. standardin kehittämisessä.

Rakennustuoteasetus (CPR) ja CE-merkintä

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin soveltamisalaan.

Harmonisoidun EN 13084-7 standardin soveltamisalaan kuuluvat vapaasti seisovat yksiseinämäiset savupiiput ja niiden hormit. Ko. tuotteet on oltava CE- merkittyjä, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai muualla EU- maissa.

Rakennustuotteiden perusominaisuudet on osoitettava CE-merkinnällä, jos rakennustuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi ja kun ko. standardin siirtymäaika on mennyt umpeen. EN 13084-7 standardin siirtymäaika päättyi 1.9.2013.

EN 13084-7 standardin mukaisen CE-merkinnän kiinnittämisoikeuden edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tekemä tehtaan ja sisäisen laadunvalvontajärjestelmän hyväksyntä ja valvonta.

Lataa esite

Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta edellyttää:

Yrityksellä on standardin EN 13084-7 mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control)


Ennen tuotteen saattamista markkinoille yrityksen tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen Ce- merkintä. ” CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.” (CPR 9. artikla)

Tarjoamme valmistajille ilmoitetun laitoksen palveluja:

⦁ tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastukset
⦁ sertifikaatti tehtaan sisäisen laadunvalvonnasta
⦁ tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta

Seuraavat dokumentit ovat saatavilla pyynnöstä:

Luvat

FINAS-akkreditointi

S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065

DEKRA Finas -tiedot

Ilmoitettu laitos

Notified Body, NoBo
Nro: 0875 (ex. 2656)