Johtamisjärjestelmät

ISO 9001

Maailman tunnetuin laatustandardi


ISO 9001 on tunnetuin kansainvälinen johtamisjärjestelmä ja laatustandardi. Sertifikaatti on todistus organisaation tavoitteesta varmistaa laatu jokaisessa prosessissa, toiminnassa sekä ajattelumallissa.

Lataa esite

Jatkuvaa kehitystä

Järjestelmä sopii kaiken kokoisille organisaatioille ja siihen voidaan yhdistää joustavasti eri standardeja sekä laatujärjestelmiä. Järjestelmä auttaa kartoittamaan ja arvioimaan yritystoiminnan ja siihen liittyvien prosessien riskejä sekä minimoimaan niitä. Se on lisäksi toimiva työkalu laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

ISO 9001 on yrityksen jatkuva prosessi, järjestelmällinen lähestymistapana laadunhallintaan, asiakaskeskeisyyteen ja optimaaliseen kustannusrakenteeseen. Samalla se on myös eteenpäin vievä kannustin jatkuvan suorituskyvyn ja laadun parantamiseen.


DEKRA - asiantuntija laadunhallinnassa

Toimimme puolueettomana ja riippumattomana kolmantena osapuolena sekä organisaation tukena jatkuvassa prosessissa. Säännölliset arvioinnit tukevat, ylläpitävät ja varmistavat, että yrityksen johtamisjärjestelmä kehittyy koko ajan.

DEKRA on yksi kokeneimmista sertifiointiorganisaatioista Euroopassa ja maailmalla. Tarkastajamme työskentelevät kansainvälisten standardien parissa ympäri maailmaa ja takaavat niiden yhdenmukaisen soveltamisen.

DEKRA - lisäarvoa

Tuotamme sertifioinnilla lisäarvoa asiakkaalle, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmille puolueettomana ja riippumattomana arviointilaitoksena. DEKRAn tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö, jossa yhdessä asiakkaan rinnalla viemme osaamista eteenpäin.

 

ISO 14001 ja ISO 45001

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001, kuten myös ISO 9001, ovat suunniteltu yhteensopiviksi ja nämä voidaan sertifioida tarvittaessa samalla arviointiprosessilla.

Lataa esite

DEKRA on yksi kokeneimmista sertifiointiorganisaatioista Euroopassa ja maailmalla. Tarkastajamme työskentelevät kansainvälisten standardien parissa ympäri maailmaa ja takaavat niiden yhdenmukaisen soveltamisen.

ISO 14001 - maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli

Ympäristön huomioiminen liiketoiminnassa tätä päivää, yhä useampi asiakas ja etenkin viranomaiset edellyttävät sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteeseen ei ole yrityksen ‘viherpesua’, selkeä päämäärä tehostaa liiketoimintaa tehokkaamman energiankulutuksen, raaka-aineiden käytön ja riskien ehkäisyn muodossa.

DEKRAn ISO 14001 ympäristöjärjestelmän arviointiprosessia sovelletaan joustavasti huomioiden sertifioitavan yrityksen ominaispiirteet. Tällä hetkellä osaamisemme on terävimmillään erityisesti teräskokoonpanojen ja -rakentamisen osa-alueilla. Arvioinnilla autamme asiakastamme kohti tuottavaa, ympäristöystävällistä kokonaisuutta.

ISO 45001 – uusi työterveys ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmä

ISO 45001perustuu BS 18001 OHSAS standardiin ja on osa yrityksen johtamisjärjestelmää, jonka on tavoitteena työhyvinvoinnin jatkuva kehitys, ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja sairauksia sekä säädösten noudattaminen. Yritykselle myönnetty ISO 45001 sertifikaatti osoittaa, että työterveys ja -turvallisuus on osa yrityksen jokapäiväisiä rutiineja.


Hyvin johdettu, ennakoiva järjestelmä vähentää poissaoloja ja tapaturmia, sekä osoittaa omalle henkilökunnalle ja asiakkaille yrityksen arvoista ja sitoutumisesta työyhteisöön.