Vaurioanalyysit & Asiantuntijapalvelut

Vauriot syntyvät usein varoittamatta. Viallisen laitteen tai putkiston osan voi vaihtaa, mutta takaako tämä
toimenpide sen, että sama vika ei enää toistu tai että työympäristö on turvallinen? Jos vauriot ovat toistuvia,
korjaustoimenpiteillä ja prosessien alasajoilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Järjestelmällinen ja perinpohjainen vaurioanalyysi on vaurioiden ehkäisyn tärkein osa-alue. Ymmärtämys
materiaaleista ja prosesseista on välttämätöntä, kun haetaan faktoja vaurion synnystä.
DEKRAn puolueeton ja faktoihin perustuva tutkimus on ehdotonta esimerkiksi kiista- ja vastuutapauksissa.

 

Vauriotutkimuksen asiantuntija palveluksessasi

DEKRAn asiantunteva ja laaja verkosto, vankka osaaminen sekä modernit työkalut takaavat nopean ja kus-
tannustehokkaan vaurioanalyysin ja erilaisten metallien materiaalitestauksen.

Tulemme tarvittaessa kohteeseen dokumentoimaan vaurioalueen ja varmistamaan, että tärkeät todistu-
saineistot ja näytekappaleet kerätään talteen turvallisesti ja ammattitaidolla.

 

 

Metallurgiset palvelut:

Tutkimme murtumismekanismin, särönetenemismuodon sekä identifioimme vaurion alkupaikan valo- ja
elektronimikroskoopeilla (SEM). Materiaalista tutkimme myös faasit, raerakenteen ja -koon.


Analyysipalvelut:

Analysoimme perusaineen, erilaisten korroosiotuotteiden, partikkeleiden ja kerrostumien koostumuksen
alkuaineanalysaattoreilla (SEM/EDS, OES ja XRF), ja arvioimme materiaalin soveltuvuuden käyttöolosuhteisiin.

 

Rikkovat testauspalvelut:

Varmistamme materiaalien mekaaniset ominaisuudet modernien testauslaitteiden avulla ja arvioimme ma-
teriaaliominaisuuksien vaikutusta vaurion syntyyn ja laajuuteen.

 

Suunnittelu ja raportointi:

Laadimme tutkimussuunnitelman ja kustannusarvion tapauskohtaisesti ja avustamme tarpeen mukaan näyt-
teenotossa. Vaurioanalyyseistä ja materiaalitutkimuksista laaditaan selkeä ja johdonmukainen, kirjallinen raportti, sisältäen löydökset ja päätelmät.

 

Toimialat ja referenssit:

Riippumatta toimialasta tai metallityypistä, autamme mielellämme vaurioselvityksessä. Olemme palvelleet
asiakkaitamme useilla eri teollisuuden aloilla mm. seuraavissa sovelluksissa:
• Kattilat, säiliöt ja putkistot
• Hitsatut rakenteet
• Moottorit ja pyörivät laitteet, laakerit, voimansiirtokomponentit
• Lämmönsiirtimet
• Nostolaiteet, kuljettimet, ajoneuvot ja koneet
• Rikkipesurit, savukaasulaitteistot

 

Ladattavissa:

Lataa esite

 

Ota yhteyttä

Teppo Vihervä
Kaupalliset asiat
Testauspäällikkö
0400 183 151

Janne Viljanen
Laboratorioinsinööri
040 194 6836

Ota yhteyttä

Teppo Vihervä
+358 400 183 151
Telakkakatu 1, 20240 Turku

Janne Viljanen
+358 40 194 6836
Telakkakatu 1, 20240 Turku

Asiantuntijat