Reaaliaikainen korroosion seuranta

Reaaliaikainen korroosion ja virumisen seuranta

DEKRA tarjoaa yksilöllisiä korroosion ja virumisen verkkovalvontaratkaisuja, joiden avulla voidaan estää seisokkeja, lisätä tehokkuutta ja luoda kustannussäästöjä. Räätälöidyillä sovelluksilla voidaan seurata jatkuvasti tiettyjä alueita tai kokonaisuuksia asiakkaan määrittämissä kohteissa.

Tietoja etä- ja verkkovalvontapalveluista

Meiltä saat parhaat neuvot korroosio- ja virumisdatan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Verkkoasiakasportaalissamme voidaan yhdistää prosessi- ja palvelutietoja, jotka tarjoavat sinulle nopean ja helpon yleiskuvan kokonaisista järjestelmistä yksittäisiin komponentteihin. DEKRAlla on pitkä kokemus ja luotettava maine virumismittauspalvelujen parissa maailmanlaajuisesti. Tarjoamme ratkaisujamme käytettäväksi korkean lämpötilan kohteissa, kuten energiateollisuudessa esim. korkean lämpötilan höyryputkistoissa.

Virumisen seuranta - (SPICA)

SPICA (Speckle Pattern Image Correlation Analysis) -analyysiä käytetään kriittisten komponenttien virumiskuormituksen seurantaan hitsauslämmön koettelemilla alueilla (HAZ) ja mm. putkikäyrissä turvallisuuden ja toiminnan luotettavuuden varmistamiseksi. Viruminen johtuu usein epätasalaatuisista vyöhykkeistä hitseissä ja alueilla, joihin kohdistuu suunnittelemattomia jännitystiloja, esimerkiksi väärin suunniteltujen putkien kannakointien seurauksena.
Virumisen valvonta voi olla pakollista (painelaiteviranomainen) turvallisuussyistä (erityisesti riskialueilla, joilla vaurio ilmenee ennen vuotoa). Tällöin virumisvalvonta voi olla laitoksen käytön edellytyksenä, erityisesti putkikäyrissä ja jakotukeissa, joissa paha vaurio ennen ennakoivaa vuotoa voi tapahtua.
DEKRA on ollut mukana digitaalisessa kuvankäsittelyssä yli 25 vuoden ajan. Huomattavat säästöt saavutetaan omaisuuden käyttöiän pidentämisen kautta ja virumisen seuranta tarjoaa tarkan mittauksen arviointien sijaan.
Tarkastusvälien pidentäminen ja erittäin tarkka elinkaariennuste mahdollistaa huomattavasti pidemmän käyttöiän verrattuna materiaalin ominaisuuksiin perustuviin käyttöikäarvioihin. SPICA on myös parempi kuin perinteiset jäljenteet, koska niiden tulkinta on subjektiivista ja moniselitteistä. Lisäksi raerajojen suuren määrän vuoksi jäljenteet eivät ole kovin luotettavia martensiittisille teräksille.
Ratkaisumme auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia vähentämällä tarkastustöitä perushuoltojen yhteydessä.

Korroosionvalvonta - Online Ultrasonic Monitoring

Luotettavat ja tarkat luvut ovat ratkaiseva tekijä riippumatta siitä, onko sinun ennustettava kohteen jäljellä oleva käyttöikä tai seurattava tarkasti tunnettua tai oletettua korroosioaluetta.
Online-ultraäänivalvonta tarjoaa pintaa rikkomattoman työkalun seinämän paksuustietojen keräämiseen, eli esim. korroosion tai eroosion aiheuttaman ainepaksuusmuutoksen seuraamiseen reaaliaikaisesti. Sen lisäksi, että kohteen jäljellä oleva käyttöikä pystytään arvioimaan tarkasti, online-ultraääniseurannasta saatua kokemusta voidaan hyödyntää arvioitaessa vastaavien kohteiden kulumista.
Online-ultraäänivalvonnassa on useita etuja, mukaan lukien:
  • Pintaa rikkomaton mittaus ilman henkilökuntaa vaarallisessa ympäristössä
  • Pienemmät käyttö- ja valmistelukustannukset
  • Laitteen jäljellä olevan käyttöiän tarkempi arviointi
  • Mahdollista seurata prosessimuutoksista johtuvaa laitteen kulumista
Tavanomaiseen tai korkeaan lämpötilaan suunniteltu (jopa 500 °C) paksuusmittausanturi asennetaan seuraamaan kohteen käyttöikää.
Käyttäjän määrittämällä aikavälillä seinämän paksuus mitataan ja välitetään keskustietokantaan. Datan luenta tapahtuu pilvipohjaisella alustalla tai haluttaessa se voidaan integroida yrityksesi tiedonhallintaympäristöön.
Etävalvonnan hallintapaneelimme tarjoaa seuraavat toiminnot:
  • Tarkastustietojen ja muiden tietojen integrointi
  • Reaaliaikainen yleiskatsaus kaikista järjestelmään liitetyistä kohteista
  • Dokumentointi ja analysointi (lokitiedot), hälytysrajojen asetus